Gå til hovedinnhld

Salgsvilkår

Disse betingelsene gjelder når du handler på energiattest.no. Les nøye gjennom.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går særskilte, skriftlige, avtaler mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Rettighetshaver

Selger er Verdi Eiendomstakst AS, Midtre gate 17, 8624 Mo i Rana, post@energiattest.no, 48 30 50 20, organisasjonsnummer: 997 660 749 MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.
Likeledes gjelder det hvor kjøper handler etter fullmakt fra andre, da gjelder avtalen for både fullmaktsgiver og fullmaktshaver.

 

3. Generell informasjon

For å gjennomføre en bestilling må du ha fylt 18 år. Innkommende bestilling besvares med en ordrebekreftelse via e-post. Avtale om kjøp ansees å foreligge når energiattest.no har bekreftet bestillingen. Energiattest.no forbeholder seg retten til å endre eventuelle feil og priser på webshopen. Alle bestillinger ansees som bindende.

4. Priser

Priser i webshopen angis i norske kroner for privatpersoner og er inklusive merverdiavgift.

Priser i disse kjøpsvilkårene angis i norske kroner og er inklusive merverdiavgift.

5. Frakt

Attesten leveres per e-post uten tillegg i pris.

6. Betalingsvilkår

Betaling kan skje via faktura, vipps eller gjennom direkte innbetaling til bankkonto.

Ved fakturabetaling gjelder betalingsfrist regnet fra energiattest.no’s leveringsdato.

Privatpersoner: 14 dager

7. Leveranse

Normalt sendes energiattesten innen 1 virkedag. Energiattest.no tar forbehold om eventuell nedetid på datasystemer som kan påvirke leveransen.

Energiattest.no vil forsøke å kontakte kunden dersom leveransen forsinkes.

8. Angrerett

I henhold til kjøpsloven har du rett til å angre ditt kjøp innen 14 dager fra kjøpsdato. Denne angrefristperioden regnes fra den første gangen du mottok bestillingsbekreftelse. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Tilbakebetaling skjer innen 30 dager fra Energiattest.no mottar melding om at angreretten benyttes.

9. Reklamasjon

Kunde som vil påpeke feil i attesten skal fremsette dette til energiattest.no så raskt som mulig etter mottak av attesten. Dersom energiattest.no er ansvarlig for feilen, vil attesten rettes så raskt som mulig uten ekstra kostnad. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjoner sendes per e-post til: post@energiattest.no.

Dersom feilen er oppstått på grunn av feil informasjon fra kunde, vil det påløpe en administrativ kostnad, størrelsen avhenger av hvor mye tid som er benyttet for å korrigere feilen.

10. Ansvarsbegrensning

På bakgrunn av det som er skrevet over, og i kjøpsloven, har Energiattest.no ikke noe ansvar for feil og/eller forsinkelser og kan ikke lastes for noen skade – direkte eller indirekte.

11. Personopplysninger

I forbindelse med ordre, samtykker du til at dine personlige detaljer lagres, og brukes i ordre hos oss for å fullføre dine tjenester hos oss. Ved å godta kjøpsbetingelsene, gir du ditt samtykke til å bruke dine personlige opplysninger. Du har rett til, på forespørsel, å få informasjon om personopplysninger som ligger lagret om deg. Om de er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante har du rett til å begjære at opplysningene rettes eller slettes. Les personvernvilkår her.

12. Diverse

Ved å fullføre en ordre, bekrefter kunden at han/hun leser og godkjenner kjøpsbetingelser og -vilkår, samt at han/hun har fylt 18 år.

Etter at bestilling er gjennomført og bekreftet, har ikke Energiattest.no rettighet til å endre kjøpsvilkårene.

13. Arbeidsmetode og opplysningsplikt

Verdi Eiendomstakst AS benytter en forenklet energiattest fra Enova, og supplerer denne med vårt faglige skjønn. Merk at det ikke benyttes en detaljert energiattest.

Verdi Eiendomstakst AS foretar en helhetsvurdering av boligen og de energibesparende tiltak som er gjennomført. Der hvor det er gjort vesentlige energibesparende tiltak vil det settes byggeår etter skjønn. Byggeår settes da på bakgrunn av hvordan boligen reelt sett fremstår, hvor man kan sammenligne boligens energistandard med tilsvarende byggverk fra det årstall som settes.

Ved gjengivelse av energiattesten eller innholdet i energiattesten plikter avgiver å informere eventuelle mottakere av informasjonen om at energiattesten er utarbeidet med skjønn og hva som er riktig byggeår for boligen.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.