• Du sparer tid (én ting mindre å tenke på i salgsprosessen).
  • Det juridiske ansvaret plasseres på Verdi Eiendomstakst AS. 
  • Oppleves som trygt og troverdig av både selgere og kjøpere.
  • Oppgraderinger av boligen kan tas hensyn til, og energikarakteren blir både riktigere og bedre.
  • Best mulig energikarakter gir høyere teknisk verdi, og kan også gi høyere salgsverdi.
  • Tar kun 2-3 minutter (noen få og enkle spørsmål blir stilt på telefonen).
  • Energiattesten leveres på mail til både selger og megler innen 24 timer.

 

Å selge bolig kan være en tidkrevende og ofte stressende påkjenning for mange. Verdi Eiendomstakst AS og Energiattest.no har i flere år sett et sterkt behov blant hele 8 av 10 boligselgere i det å få hjelp med energimerkingen. Dette på lik linje med at de fleste også ønsker profesjonell hjelp med selve boligsalget av en eiendomsmegler.
Energimerkingen gjøres inne på Enovas energimerkeportal, og man får her valget mellom «Enkel registrering» og «Detaljert registrering». Den «enkle registreringen» tar ikke hensyn til oppgraderinger som er gjort på boligen etter byggeår, og de fleste får dermed en feilaktig lav energikarakter. De fleste bygårder/leilighetsbygg, rekkehus og eneboliger er nemlig oppgradert etter byggeår (eksempelvis utskiftning av vinduer og/eller dører, etterisolering av yttervegger og/eller kaldloft, tilbygg/påbygg utført etter byggeår iht. nyere tekniske forskrifter mv.) og det lønner seg derfor å gjøre den «detaljerte registreringen». Den «detaljerte registreringen» oppleves av de fleste som vanskelig å utføre, og det kan derfor være fordelaktig å få hjelp med energimerkingen av fagfolk. Alt du trenger å gjøre er å avsette 2-3 minutter på telefonen med oss, og svare på noen få enkle spørsmål. Vi vil deretter kunne «estimere et nyere byggeår» i tråd med de ulike forskriftskrav – uten å måtte gjøre den «detaljerte registreringen». Boligens energikarakter vil bli riktigere samt ofte 1-3 karakterer bedre enn om man selv gjør den forenklede utgaven som i all hovedsak baserer seg på «opprinnelig byggeår». Kostnaden holdes samtidig på et lavt nivå i tråd med «enkel registrering». Det juridiske ansvaret plasseres på Verdi Eiendomstakst AS og ikke på eier selv, noe mange boligselgere – og boligkjøpere – opplever som både trygt og troverdig.
Energikarakteren gjenspeiler hvor energieffektiv boligen er, og en best mulig karakter vil også kunne gi høyere salgspris (ref. statistikk fra Nederland som viser at boliger med høyere energikarakter kan gi inntil 4 % høyere salgspris enn boliger med bare ett trinn lavere på energimerkeskalaen). I følge Norges TakseringsForbund vil også teknisk verdi øke med om lag 100 000 kroner for hver karakter man går opp på energimerkeskalaen.