Alle som skal selge eller leie ut bolig må energimerke boligen og få en energiattest. For boliger med bruksareal på 50 kvm eller mindre kan merkeplikten oppfylles med en energiattest for bygningen som helhet. Frittstående bygninger, dvs. eneboliger eller fritidsboliger under 50 kvm er unntatt lovbudet. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energimerkeforskriften er hjemlet i energiloven § 8-2 Energiattest ved salg og utleie av bygning.

LOVVERKBilde karakter
Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energimerkeforskriften er hjemlet i energiloven, og ordningen administreres av Enova. Det finnes også en veileder til forskriften. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen mer energieffektiv. Energikarakteren gjenspeiler hvor energieffektiv boligen er, og en best mulig energikarakter er naturligvis positivt for både miljøet og årlige oppvarmingskostnader.

KAN HØYERE ENERGIKARAKTER PÅVIRKE SALGSPRISEN?
Energikarakteren gjenspeiler hvor energieffektiv boligen er, og en best mulig energikarakter vil derfor kunne påvirke salgsprisen. Statistikk fra Nederland viser at boliger med høyere energikarakter kan gi inntil 4 % høyere salgspris enn boliger med bare ett trinn lavere på energimerkeskalaen. I følge Norges TakseringsForbund vil også teknisk verdi øke med om lag 100 000 kroner for hver karakter man går opp på energimerkeskalaen. Dine Penger har også regnet ut at det er mye å spare på en bolig med høyere energikarakter kontra en bolig med lavere energikarakter. Eksempelvis vil en C-enebolig koste om lag 50 tusen kroner mindre per år i oppvarming kontra en F-enebolig. Et økende antall boligkjøpere er derfor opptatt av å sjekke energimerkekarakteren og sammenlikne bolig mot bolig. En riktig og best mulig energikarakter er derfor positivt i salgsøyemed.

KAN JEG ENERGIMERKE BOLIGEN SELV?
Å energimerke bolig kan gjøres gratis på Enovas energimerkeportal Energimerkning.no. Her får man etter ID-innloggingen og etter at man har registrert boligens Matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer samt evt. feste-, seksjons- eller andelsnummer) valget mellom «Enkel registrering» og «Detaljert registrering».
Den «enkle registreringen» etterspør blant annet boligens arealer, byggeår, byggemåte, oppvarmingskilder, ventilasjonskilder mv. men tar ikke hensyn til oppgraderinger som er gjort på boligen etter byggeår. De fleste får dermed en feilaktig lav energikarakter da de fleste bygårder/leilighetsbygg, rekkehus eller eneboliger er oppgradert etter byggeår med ulike energibesparende tiltak (eksempelvis utskiftning av vinduer og/eller dører, etterisolering av yttervegger og/eller kaldloft, tilbygg/påbygg utført etter byggeår iht. nyere tekniske forskrifter mv.).
Den «detaljerte registreringen» er å anbefale på boliger hvor det er gjort ulike oppgraderinger etter byggeår. Her spørres det etter detaljer som eksempelvis isolasjonstykkelser i vegger og tak, romhøyder/luftvolum, vindusareal, karmtype, U-verdier samt boligens form, mål og himmelretning. Den «detaljerte registreringen» oppleves av de aller fleste som vanskelig å utføre, og nesten alle velger derfor den «enkle registreringen». Den «enkle registreringen» tar som nevnt ikke hensyn til eventuelle oppgraderinger som er gjort på boligen etter byggeår, og de fleste får dermed en feilaktig lav energikarakter. Dette vil kunne påvirke både teknisk verdi og boligens salgsverdi i negativ retning. Energikarakteren gjenspeiler nemlig hvor energieffektiv boligen er, og en best mulig karakter vil derfor kunne gi høyere salgspris (ref. statistikk fra Nederland som viser at boliger med høyere energikarakter kan gi inntil 4 % høyere salgspris enn boliger med bare ett trinn lavere på energimerkeskalaen). I følge Norges TakseringsForbund vil også teknisk verdi øke med om lag 100 000 kroner for hver karakter man går opp på energimerkeskalaen.
Verdi Eiendomstakst AS anbefaler å enten selv utføre «detaljert registrering» eller å ta kontakt med oss på telefon 411 11 000. Vi hjelper til på en enkel måte, og kun noen få og enkle spørsmål vil bli stilt i løpet av 2-3 minutter. Godkjent energiattest blir deretter sendt på epost innen 24 timer.